Rein på rømmen

Her sto kongen, og vegen fikk sitt navn: Karl Johans veg.

– Karl Johan la ganske stor vekt på å få bygd veien, mens det norske storting ikke var så veldig ivrige. De var treige til å bevilge penger, så kongen brukte av sine private midler til å få realisert prosjektet, forteller Roald Veimo.  Foto: Roger Rein

Kultur

Roald Veimo, lederen i Verdal historielag, tok meg med hit til Kleivdalen. Han hadde en historie han hadde lyst til å fortelle meg. Fra 1835 da Karl Johan var konge over Norge og Sverige. Kongen fikk bygd en veg mellom de to landene. I tilknytning til det er det en spesielle historie knyttet til en stor steinblokk som står ved den gamle vegen.