Tema for dagen var alt som spirer og gror - det er ikke lite

Kultur

Onsdag 2. juni var alle i Okkenhaug med barn i alderen 0-11 år invitert til Okkenhaug kirke. Tema for dagen var alt som spirer og gror.