Bli kjent med fribyforfatteren Hafiz: «Slike mennesker er laget av et eget spesiell stål».

Fribyforfatter er en forfulgt forfatter som inviteres til en friby. Hafizullah Shariati (40) kommer fra Afghanistan. Nå bor han med sin familie i Levanger der han er fribyforfatter.  

Nordlig

Hafizullah Shariati er fribyforfatter i Levanger. Han kommer fram Afghanistan. Den allsidige mannen måtte forlate sitt hjemland da han ble truet på livet for sine aktiviteter.