I kongens fotspor

Roar Tromsdal, Jens Petter Askim, Lars Stenvik og Stein Storsul har fulgt kong Olav Haraldsson sine fotspor i 20 år. Slikt blir det bok av.
Kultur

Kvartetten har alle vært bidragsytere til at kulturhuset og Stiklestad Nasjonale Kultursenter er slik det fremstår i dag. På en reise gjennom over 20 år har de siden 1995 reist og oppsøkt steder som Olav Haraldsson oppholdt seg på i ulike faser av livet.

Boken, som har fått navnet ”Olav Haraldsson. Kongens reise”, ble lansert på en pressekonferanse mandag ettermiddag med alle fire forfattere til stede.

- De har vært på en 20 år lang guttetur i fotefarene til Olav før de kom til oss. Vi fikk roet dem litt ned, lo Torbjørn Grefstad fra Museumsforlaget.

- Boka bidrar til refleksjon, ettertanke og diskusjon og vi har utgitt en god fagbok, uttalte Grefstad fra talerstolen.

To turer

I løpet av en times tid fortalte forfatterne om hvilke reiser de hadde foretatt, hvordan bokens 16 kapitler er bygd opp, og trakk ut anekdoter fra boken som publikum kan kaste seg over. Fra en ide til bok har det gått over seks år.

- Vi har skrevet om to turer i denne boken, kongens tur, og vår egen, fortalte Stein Storsul.

Historien om Olav Haraldsson er nok velkjent for de fleste av våre lesere. Krigerkongen Olav var kun 12 år gammel da han reiste i viking og tok sin utdannelse i England. Her lærte Olav om blant annet språk, diktning, kirkelære og krigskunst.

- Da Olav ankom Stiklestad i 1030 var han 35 år gammel. Den gang da var det forventet levealder og du måtte ha det meste i livet gjort unna da. Nå er det jo alderen du flytter hjemmefra, poengterte Lars Stenvik humoristisk.

34 utkast

Roar Tromsdal forteller at de fire ikke har hatt de store uenighetene underveis i en lang skriveprosess.

- Vi har hatt faglige diskusjoner, om hvordan ting skal fremstilles og hva som skulle være med, men den store uenigheten har det ikke vært nei, smiler Tromsdal.

- Da vi la frem siste manuskript før jul, var det utkast nummer 34, skyter Storsul inn.

- Stein var min sjef i seks år da han var fylkeskultursjef  i Fylkeskommunen, så vi har vært vant til å skrive i lag tidligere. Vi har hatt mange skrivemøter, også har noe gått over mail og via Dropbox, forteller Tromsdal.

Kristenretten viktigst

Førstelektoren mener at av alle viktige ting som Olav Haraldsson bidro med, var kristenretten i 1024 den viktigste.

- Kristenretten ble vedtatt ved lov i 1024 i Moster og ble stående for ettertiden. Med den kom det mange humaniserende ting, som at treller ikke ble tillatt og man kun fikk ha en kone, sier Tromsdal.

Som i likhet med sine medforfattere ikke har skrevet en bok for å forsvare krigerkongen, despoten og kynikeren kong Olav var.

- Samtidig var alle slik på den tiden, ikke bare han. Men kanskje han var hakket verre, smiler Tromsdal.