Et ras ga elva et nytt løp. Dermed havnet nabogårdene i hver sin kommune