Valbekken kan ha fått navnet etter en slagplass. I så fall må vi 900 år tilbake i tid

foto