Et retorisk spørsmål fra Øystein Walberg: Ligger Leksdalen i Verdal eller i Verdalen?