Ulvilla - det første industrielle tyngdepunkt i Verdal kommune