Hun motiverer andre til å endre livsstil. Selv hevder verdalingen at hun er lat

foto