Har tatt komiteen på ordet - i år blir det slag i Sjøgata

foto