– Her var det moderne i 2003, men nå må vi ha en utvikling