Gjennomføres som planlagt - solisten vender tilbake