Satte kurs mot lysere tider: – Vi har måttet jobbe på en helt annen måte