Aurora og Hassan gjør en ekstra innsats for andre

foto