Straks dramapremière: – Her kommer det mye rart. Ikke annet å forvente av to amatører fra Skogn

foto