–Vi kjæm itj i julstemning før vi har fått med oss dette.

foto