Dette var neppe tilfeldig, men tvilen får komme tiltalte til gode

foto