Inntar Festiviteten kulturhus: – Lover en kriminelt bra aften