Over 100 tok turen for å få med seg studentbandet

foto