De gjør det som helsebot, og har denne gang lokket med seg flere