– Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg så folkehavet