Hadde blitt «glemt» bort på loftet. Nå blir fotoskattene løftet fram

foto