Både Marsimartnan og Kulturfestivalen fra fjord til fjell for folk og fe i Levanger har fått avslag på sine søknader om pengestøtte fra fylkeskommunens pengesekk for festivaler og friluftsspel i år.

Den komplette oversikten kan du lese hos Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Plænti å glede seg til Levanger ungdomshus lister opp vårprogrammet. Nye får hjelp

Nedprioriterer kommune-eide

29 søknader fra 12 kommuner er vurdert. Antall søknader er på samme nivå som i fjor, men den samlede søknadssummen har steget til 2,9 millioner kroner. Det er en økning på cirka ti prosent. Fylkeskommunen har redusert den samlede støtten med 157.000 kroner sammenlignet med året før. Det skyldes at fylkeskommunens samlede budsjett for 2014 er redusert.

Dermed har fylkesråden prioritert hardt i sin innstilling til fylkesrådet. For å oppfylle intensjonen om å stimulere til økt kulturell aktivitet i Namdalen, er aktiviteter i Namdalen «skjermet». Det samme gjelder tiltak rettet mot barn, unge og funksjonshemmede, samt tiltak med stor grad av frivillig innsats.

- Tiltak som eies eller drives av kommuner er ikke prioritert. Det har heller ikke vært mulig å øke tilskuddet til noen av søkerne i forhold til fjorårets bevilgning, sier May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Namdal-fokus

Pengene går også i større grad til nye spel og festivaler i Namdal, mens festivaler i sør får avslag. Mange arrangementer får også mindre støtte i år enn i fjor.

Nabokommunen Verdal får støtte til tre av fire kulturarrangementer. Verkstedkllubben Aker får avslag på søknaden for «Til den siste dråpen», mens både Femmina filmfestival (20.000 kroner), Musikkspelet Grenselaus (15.000 kroner) og Midtvinterdansen (50.000 kroner) får økonomisk drahjelp.