Improvisajon kan enkelt sagt betegnes som lek. I musikken vil det handle om å leke eller «finne på» noe musikalsk, det være seg melodisk, akkordisk, rytmisk eller formessig. Men gjerne innen visse rammer og med et musikalsk utgangspunkt som for eksempel et lite musikalsk motiv eller en noe så enkelt som en sang.

Det jazzpianisten Tord Gustavsson gjorde i Levanger kirke tirsdag kveld med om lag 70 tilhørere tilstede, var i høyeste potens å vise oss hva en jazzpianist på øverste hylle kan prestere.

I løpet av bortimot halvannen time (med ekstranummer) førte Gustavsson oss inn i alt fra kaskader av lyd med de mange muligheter som finnes i et flygel, til de sarteste klanger og melodiske linjer som gikk rett til hjertet. Utgangspunktet var oftest en julemelodi som vi til å begynne med bare kunne ane konturene av, men som etter hvert utviklet seg til nye opplevelser av denne tradisjonelle musikken som vi alle kjenner. Ved hjelp av «nye» akkorder, bruk av ulike skalatyper – fra blues via orientalske til varierte dur- og mollskalaer – laget han på sin måte ny musikk ut av de kjente temaene. Og det på en svært så fasinerende måte.

Og ikke å forglemme de rytmiske og dynamiske elementene i musikken han skapte. Gustavsson lagde rytmiske underlag der han beveget seg langt både innenfor og utenfor det vi kjenner som jazzens tradisjonelle rytmemønstre. Det svingte som bare det til tider, mens andre ganger kjørte han helt streit, som det heter på språket. Dynamisk spente hele det musikalske forløpet gjennom sammenhengende 70 minutter, eller konserten om en vil, fra det eruptive og kraftfulle til det nærmest pietistiske piano pianissimo og en sjelden inderlighet.

Dette var kanskje det som kan betegnes om en smal konsert for de spesielt interesserte innenfor konsertrekka vi har fått oppleve i Levanger kulturkirke dette året, men var uansett en konsertopplevelse blant de sjeldne, og en som i særdeleshet var preget av kontemplasjon og ekspressivitet. Dette er kontraster som egentlig kan være en betegnelse for konserten som helhet. Ikke uten grunn at det ble stående applaus og ekstranummer!

Kai Lennert Johansen