Det nye spelet fra Østlandet ble ingen suksess - det svir også lokalt

foto