Mange er redd for at de gamle husene i sentrum forsvinner. Hun gir dem håp og engasjement

foto