Har inntatt samfunnhuset med et lass kunst: – Det er så nydelig her