Innfløttar’n har kommet til Folkeparken: – Dette er en tradisjon