De er eldst og yngst - men skinnet kan bedra

foto