De tror investeringen i framtida betaler seg

foto