Den kritikerroste dokumentaren skildrer det norske helsevesenet en helt vanlig dag i oktober. Da var over hundre personer i aksjon over hele landet for å dokumentere hverdagen i det norske helsevesenet. Det har resultert i seks episoder.

Ikke bare akuttsituasjoner

De var også i Levanger, der de fulgte ansatte ved Levanger ambulansestasjon. Ifølge TVNorge tilbringer teamet en rolig dag på vakt. Pasienthistoriene fra Levanger har nemlig et litt mindre fokus på liv og død enn i første episode av serien. De fokuserer på å vise frem hvordan de prehospitale tjenestene fungerer. Det vil si samarbeidet mellom legevakt/fastlege, ambulanse og sykehus frem til pasienten bringes til sykehuset.

– Mange tror at ambulansetjenesten kun handler om akuttsituasjoner knyttet til store ulykker eller livstruende sykdommer hvor det haster å få pasienten til sykehus. I realiteten utgjør dette bare ca 25 prosent av oppdragene vi utfører, sier kommunikasjonssjef Jannicke Husevåg i Ambulanse Midt-Norge HF.

På liv og død i Levanger Tv-serien følger ambulanse i Levanger. Viktig med omsorg og empati

Klippene fra Levanger viser to pasienthistorier med fokus på de mer rutinepregede delene av helse-Norge.

– Men også hvor viktig denne delen av tjenesten er for folk, og hvor viktig omsorg og empati for andre mennesker er i rollen som helsepersonell. Det å jobbe i helsevesenet er både faglig og kunnskapsmessig utfordrende og spennende, men det er også en jobb hvor man i møte med mennesker gir mye av seg selv og som da også gir mye tilbake, sier Husevåg.

Følger kreftrammet 12-åring

Tirsdagens episode følger også 12 år gamle Trym fra Stavanger, som bare var fem år gammel da han fikk akutt leukemi. Episoden er også innom brystkreftbehandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer, gastrokirurgi ved Sykehuset Innlandet Hamar og vaskeriet ved Oslo Universitetssykehus.