Mannskoret gleder seg til å synge med den unge levangsbyggen

foto