Anna (92) har sett alle spel siden 1954. Nå venter hun bare på neste sommer.