– Det er håpløst for meg å havne på «Lindmo»

foto