Særlig én ting hadde Andreas hørt mye om før han kom flyttende hit