Etter at grisene holdt til rundt lerketreet skjedde det noe