Det måtte tenkes nytt. Nå skal Bakgårdsfestivalen forsøke å nå hver «krik og krok» i kommunen

foto