Historien om en mann som fikk kulturprisen akkurat for sent

foto