På denne turen finner du spor etter gravhauger, fangstgraver, kolmiler, kolgroper og jernvinner

foto