Ungdommens Kulturmønstring arrangeres hvert år over hele landet hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

Påmeldingsfristen for Levanger går ut fredag kveld kl.23. Har du laget en film, skrevet en låt eller kreert kunst, er det bare å melde inn sitt bidrag. Meld deg på her.