Ett av miraklene skjedde på Ytterøya, skogningen har for første gang samlet dem på norsk