foto
Hans Jørgen Støp har fått svært god respons på soloalbumet Trees Up North. Foto: Roger M. Svendsen

Han dro til Liverpool med en gjeng kompiser og en lang liste