Smeller til med nytt trekkplaster: – Jeg gleder meg noe voldsomt

foto