Ungdommene i bygda har slått til med et kjempe-show

foto