Nå er huset nyrestaurert og klar til huskonsert

foto