Bli med inn i det som trolig er det største museet av sitt slag