Psykologer mente at barna kunne ta skade av å se dem

foto