En slik seanse kommer neppe tilbake på Minsaas Plass