Når utenriksministeren taler er det gjerne denne utflytteren som har skrevet talen