Se bilder fra Midtvinterdansen: – Den er veldig viktig for oss